Prywatny detektyw Poznań - Biuro

Licencja detektywa – jak ją uzyskać?

Zawód detektywa to profesja wymagająca sporo umiejętności. Dobry detektyw powinien cechować się inteligencją, spostrzegawczością, a także sprawnością fizyczną i odpornością na stres. Co więcej, by móc wykonywać ten zawód niezbędna jest licencja detektywa. Jak ją uzyskać? By zostać licencjonowanym detektywem trzeba spełnić określone kryteria, a także zdać egzamin na detektywa.

Kto może zostać detektywem i jakie są obostrzenia do otrzymania licencji

O wydanie licencji detektywa w Polsce może starać się osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła 21 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz wykształcenie co najmniej średnie. Kwestią dyskwalifikującą do otrzymania licencji detektywa jest toczące się postępowanie o umyślne przestępstwo lub prawomocny wyrok za przestępstwo. Niezbędne jest także uzyskanie pozytywnej opinii właściwego komendanta powiatowego Policji oraz orzeczenia lekarskiego o psychicznej zdolności do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.

Egzamin na detektywa

W myśl ustawy o usługach detektywistycznych, aby dostać licencję detektywa należy zdać państwowy egzamin, który pozwala na wykonywanie zawodu. Podczas testu kandydat musi odpowiedzieć na szereg pytań w formie ustnej i pisemnej. Dotyczą one organizacji i funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz  prawa cywilnego i karnego, a także kryminalistyki i kryminologii. Jak widać uzyskanie licencji detektywa nie jest prostym zadaniem, jednak wysiłek i trud włożony w jej zdobycie zrekompensuje ciekawa ścieżka kariery oraz fascynująca praca.

Kancelaria Śledcza Poznań
ul. Nowowiejskiego 20/4
Poznań, 61-732
+48 531727273
kancelariasledcza@gmail.com


embed google map by embedgooglemap.net